Slider

Styrelsen

Ordinarie ledamöter    
Petra Andersson Ordförande  
Bie Georgsson Sekreterare  
Petra Andersson Kassör  
Lotta Djerf Ledamot/Klubbmästare  
Anna Burtus Ledamot  
Emma Farhang Suppleant  
Paulinn Palmgren Suppleant  
Annika Tesch Klingwall Suppleant  
Kerstin Olsson Revisor  
Gitten Edlind Revisor  
Marita Thorén Revisorsuppleant  
Ebba Zeno Revisorsuppleant  
Vakant Valberedning  
     
Utskott:    
  Kurser  
Marita Thorén Utställning  
Alma Zeno Ungdom  
Alexander Sahlström Webmaster.