Slider

Ny styrelse kommer presenteras inom kort!

 

Ordinarie ledamöter    
Ordförande
Liselott Larsson Vice ordförande +
Bie Georgsson Sekreterare +
Kassör
Klubbmästare
Infosekreterare/ledamot
Petra Andersson Ledamot +
Tarja Vilander Ledamot +
Paulinn Palmgren Suppleant +
Annika Tesch Klingwall Suppleant +
Kerstin Olsson Revisor +
Gitten Edlind Revisor +
Marita Thorén Revisorsuppleant +
Helena Rosin Valberedning +
     
Sammankallande i kommittéer    
Nöje
Alexander Sahlström Redaktion +
Liselott Larsson Utbildning +
Distribution
Marita Thorén Utställning +
Liselott Larsson Agility +
Lars Fond Stugfogde +
Alma Zeno Ungdom +
Linda Bauer Sponsoransvarig +
Pr-ansvarig
Alexander Sahlström Webmaster. +