Slider

Bli medlem

Till nya och blivande medlemmar 

Att bli medlem i Täby hundsällskap kostar endast 200 kr per år (50 kr för familjemedlemmar).

Sätt in på Postgiro 791 799-0, glöm inte att skriva ditt NAMN och ADRESS på inbetalningskortet. 

Som medlem får du möjlighet att gå våra kurser.

Du kan även gratis vara med på vissa aktiviteter, som exempelvis öppna träningskvällar. Vad som är på gång kan du läsa om hemsidan